Logo

En tredjedel av alla opererade underbensfrakturer måste opereras om

Svenska Frakturregistret är ett förhållandevis ungt nationellt kvalitetsregister, men forskningsaktiviteten i det är hög. Nu kommer den första avhandlingen baserad på data i registret. Den visar bland annat att en tredjedel av alla opererade underbensfrakturer måste opereras om.