Logo

Om Registercentrum Västra Götaland

Registercentrum Västra Götaland ger stöd till nationella kvalitetsregister och vår kompetens finns framför allt inom områdena IT, statistik och utvecklingsledning. Vi hör till Västra Götalandsregionen, men vårt uppdrag är främst nationellt.