Logo

Om nationella kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister samlar på ett systematiskt sätt data om olika patientgrupper. En del register gäller alla patienter med en viss diagnos. Andra fokuserar på vissa behandlingar.

Dokument att ladda ner