Logo

Hur behandlas frakturer i Sverige?

Statistik om frakturer i Sverige och hur de behandlas finns öppet tillgängligt för alla intresserade på Svenska Frakturregistrets hemsida.