Logo

Hur ser ätstörningsvården ut i Sverige?

Nationella kvalitetsregistret för ätstörningsbehandling, Riksät, har i dagarna lanserat en ny interaktiv statistikvisning. Här kan man bland annat jämföra ätstörningsbehandling mellan olika vårdgivare i Sverige. Man kan också titta på hur väntetid mellan inkommen remiss och första besök varierar i landet.