Logo

Kvalitetsregister för barnortopedi tar stora kliv i utvecklingen

Svenskt Pediatriskt Ortopediskt Qvalitetsregister, SPOQ, samlar data om de fem viktigaste barnortopediska åkommorna och deras behandling. Det är ett ungt register, men nu har två av delregistren i SPOQ uppnått den näst högsta utvecklingsnivån för nationella kvalitetsregister. Det har också börjat komma forskningsresultat från SPOQ.