Logo

Kvalitetsregister har öppnat oanade möjligheter för psykiatrisk forskning

Svenska psykiatriska kvalitetsregister ger möjligheter som andra länders forskare bara kan drömma om. Medan de får ägna tusentals timmar åt att rekrytera patienter, intervjua dem och ställa diagnos, plockar svenska forskare enkelt fram motsvarande information ur kvalitetsregistren.