Logo

Kvalitetsregisterforskningens status har höjts

Observationsstudier kallas en typ av vetenskapliga studier som ofta görs med kvalitetsregisterdata. Kraftfullare datorer och förfinade statistiska metoder har gjort att observationsstudierna under det senaste decenniet har blivit mer tillförlitliga. Deras status har höjts hos de mest ansedda medicinska tidskrifterna.