Logo

Luftvägsregistret viktigt när KOL-vård förbättras

På medicinkliniken i Nyköping arbetar KOL-teamet kontinuerligt med att säkra kvaliteten i vården. Luftvägsregistret är oumbärligt i detta arbete. Registrets data visar inom vilka områden de behöver förbättra sig. De kan också se om deras ansträngningar ger resultat.