Logo

Principer för statistikproduktion och minimering av röjanderisk fastlagna

Registercentrum Västra Götaland har under en tid arbetat med framtagning av grundläggande principer för statistikproduktion och minimering av röjanderisk. Principerna är nu fastslagna och sammanställda.