Logo

Registerstudier på sällsynta diagnoser och små patientgrupper - möjligheter, design och fallgropar

Välkommen till ett digitalt seminarium om registerforskning den 4 maj 15.30-16.30. Föreläsare är Daniel Olsson, docent, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Sahlgrenska akademin och specialistläkare, endokrinologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.