Logo

Riksfot behövs för en mer jämlik vård

I Sverige utförs fot- och fotledskirurgi inom både offentlig och privat vård, men den regionala fördelningen är ojämn. Ett nationellt kvalitetsregister blir i ett sådant sammanhang extra viktigt, bland annat genom att tillhandahålla evidens för utveckling av operationsmetoder samt bidra med den information som behövs för att varje patient ska få den bästa möjliga behandlingen.