Logo

Seminarium 17/4: Att använda survey- och registerdata i forskning

Välkommen till ett seminarium om att använda survey- och registerdata i forskning om levnadsförhållanden, arbetsliv, välfärd, hälsa och sjukfrånvaro. Två seminarier med liknande innehåll kommer att hållas samma dag, ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen, enligt nedan.