Logo

Seminarium: Registerstudier om folksjukdomarna astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) – Luftvägsregistret ett ungt kvalitetsregister med direktöverförd data

Välkommen till ett digitalt seminarium om registerforskning torsdag 25 maj, 15.30-16.30. Föreläsare är Caroline Stridsman, docent i lungmedicinsk forskning, Umeå Universitet, Sjuksköterska, Lung- och allergisektionen, Sunderby sjukhus, samt Registerhållare.