Logo

Seminarium: Syskonanalys för att kontrollera för störfaktorer i registerbaserade studier på barn

Välkommen till ett digitalt seminarium om registerforskning tisdag 14 november, 15.30-16.30. Föreläsare är Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet.