Logo

Vi söker en utvecklingsledare

Registercentrum Västra Götaland söker en utvecklingsledare för arbete med nationella kvalitetsregister anslutna till oss. I uppdraget ingår projektledning av stora och små projekt. Du kommer vara länken som översätter krav och önskemål från vårdprofessionen och registermedarbetare till specifikationer för IT- och statistikmedarbetare.