Logo

Visningsytan kvalitetsindikatorer i sjukhusvård (KviS) upphör

Under november 2023 kommer Västra Götalandsregionens regionala visningsyta för kvalitetsindikatorer i sjukhusvård uppdateras för sista gången med ny data. Från och med juli 2024 kommer hemsidan inte finnas tillgänglig.