Logo

R-RCT, registerbaserade randomiserade kliniska studier

Registercentrum Västra Götaland tillhandahåller stöd för registerbaserade randomiserade kliniska studier. De kallas R-RCT efter engelskans registry-based randomized clinical trial. R-RCT kombinerar kvalitetsregisterstudiens kostnadsfördelar med den randomiserade kontrollerade studiens skärpa och noggrannhet.