Logo

RRCT, registerbaserade randomiserade kontrollerade studier

Registercentrum Västra Götaland tillhandahåller stöd för registerbaserade randomiserade kontrollerade studier. De kallas RRCT efter engelskans registry-based randomized controlled trial. RRCT kombinerar kvalitetsregisterstudiens kostnadsfördelar med den randomiserade kontrollerade studiens skärpa och noggrannhet.