Logo

Forskning som baseras på kvalitetsregisterdata ökar!

År 2023 inkom totalt 157 ansökningar vilket är ”all-time-high” (två fler än år 2022). I sammanställningen kan man bland annat se utvecklingen över tid samt antal ansökningar per register och typ av ansökan.