Logo

Statistik över ansökningar om datauttag

Se statistik över ansökningar om datauttag från kvalitetsregister anslutna till Registercentrum Västra Götaland. Statistiken gäller register som regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen är centralt personuppgiftsansvarig för.

Dokument att ladda ner