Logo

Kvalitetsregister med CPUA i Västra Götalandsregionen

Kvalitetsregistren listade på den här sidan är anslutna till Registercentrum Västra Götaland och har CPUA i Västra Götalandsregionen. Det är Registercentrum Västra Götaland som hanterar ansökningar om uttag av data ur dessa register. Länkarna går till registrens kontaktsidor. Oftast är det registerhållaren som svarar på frågor om datauttag och innehåll i registret. På registrens hemsida kan man hitta variabellistan under fliken "Om registret".