Logo

Funktioner i Stratum

Det här är en uppräkning av de viktigaste funktionerna som kvalitetsregister har tillgång till när de ligger på Stratum. Uppräkningen gäller det som användarna av register vanligtvis kommer i kontakt med, inte all den underliggande IT-struktur som krävs för att register ska fungera.