Logo

Vanliga problem och deras lösningar

Här får du som registrerar i register på plattformen Stratum tips på hur du själv kan lösa enklare problem. Om du inte blir hjälpt vänd dig till en kontaktperson på det aktuella registret.

Problem med att komma in på registrets hemsida

Jag kommer inte in på registrets hemsida

Problem med inloggning

Jag kan inte logga in med SITHS-kort.
Jag har uppdaterat eller fått nytt SITHS-kort och har sedan dess problem med att logga in i registret.
Jag får ett felmeddelande om att jag inte har tillgång till registret.
Jag har följt instruktionerna för att logga in första gången med SITHS-kort, men det fungerar ändå inte.
Jag vet inte vad jag har för pinkod till mitt SITHS-kort.
Jag försöker logga in med Mobilt BankID och får meddelandet: ”Du är inte upplagd i systemet för inloggning via Mobilt BankID.”
Jag vill byta inloggningsmetod från SITHS-kort till Mobilt BankID eller tvärtom.

Problem med registrering

För att undvika fel, gå in i rätt register och på rätt enhet
Jag har skrivit fel och behöver ändra i en registrering
Jag får ett felmeddelande när jag försöker spara en registrering.
När jag stänger en registrering får jag frågan om jag vill spara ändringar fast jag inte gjort några.
Jag har registrerat patienten på fel enhet.
Jag har registrerat data på fel patient.
Jag vill ta bort en felaktig registrering.
Jag har skrivit in patientens personnummer och får ett felmeddelande.