Logo

Roller i Stratum

I Stratum finns ett antal olika roller med olika behörigheter. Det varierar vilka roller som tillämpas i de skilda registren. Här beskrivs de viktigaste rollerna och vad personer med dessa kan göra i det aktuella registret.